Norske bankerIBAN er en forkortelse for International Bank Account Number, en internasjonal felles standard for bankkontonummer. Et IBAN-nummer bygges opp med to-bokstavers ISO-landkode for landet kontoen er i, 2 kontrollsiffer regnet ut på grunnlag av hele nummeret, og et antall siffer og/eller bokstaver i henhold til nasjonale regler. IBAN lagres elektronisk i en fortløpende tegn-streng, men i skriftlig form anbefales det å dele det inn i grupper på fire tegn, eventuelt med den siste gruppen med færre tegn. IBAN brukt sammen med BIC (Bank Identifier Code, også kalt SWIFT) skal normalt være tilstrekkelig for en pengeoveførsel over landegrensene. Fra or med 1. januar 2007 er det ulovlig å overføre Euro innenfor EØS-området uten ved bruk av IBAN og SWIFT.


A

B

D

F

H

K

N